Aantrekkelijk Centrum
Een levendig centrum maakt uw stad,
dorp, business- of sciencepark aan-
trekkelijk voor bezoekers en gebruikers en
dus voor investeerders en beleggers.
Nieuwe kansen zien voor (her)gebruik
van vastgoed en plannen haalbaar
maken. Partijen komen dan in bewe-
ging, nodig voor aantrekkingskracht.
LaCité kent het spel van dit complexe
veranderingsproces en weet mensen te
inspireren en partijen te motiveren.
home
Aanpak
Diensten en producten van LaCité
Visie & Concept
Toekomstvisies
Conceptontwikkeling
Haalbaarheidsscans
Ontwikkeling
(Her)ontwikkeling vastgoed
Werving nieuwe functies
Leegstandsbestrijding
Herinrichting openb. ruimte
Management
Projectcoördinatie
Procesmanagement
Frisse blik
LaCité combineert ruime ervaring
met een frisse blik om centra en
vastgoed aantrekkelijk te maken.
In de rol van
Projectmanager
Aanjager
Ontwikkelaar
Kwartiermaker
Adviseur
Klanten
Gemeenten, Provincies
Eigenaren, Beleggers
Projectontwikkelaars
Retailorganisaties
LaCité aantrekkelijk vastgoed
LaCité
p.welles@lacite.nl
06 53 891160
Peter Welles